De bommenwerpers van Balkenende 4

Overzichtspagina JSF


Het kiezersbedrog van de PvdA

Frank Slijper, Vredeskoerier ’t Kan Anders Kernwapens Weg!  30 maart 2007

Drie kabinetten Balkenende waren tenminste een beetje beducht voor de linkse minderheidsoppositie in zake het JSF-dossier. Nummer vier heeft daarvan het minst te vrezen. Met de Partij van de Arbeid mede aan de macht is die tegenstand grofweg gehalveerd. Het enig lichtpuntje is een mogelijke vermindering van het aantal aan te schaffen toestellen, zo is uit Den Haag vernomen.

Wisselgeld

“Lariekoek en volksverlakkerij”, met die woorden kenschetste PvdA-kamerlid Luuk Blom vorig jaar mei in vacatureblad Intermediair de argumenten waarmee de Joint Strike Fighter Nederland wordt aangepraat. “Ik begrijp best dat de luchtmacht zo snel mogelijk zo veel mogelijk vliegtuigen wil hebben, maar dat gaat niet gebeuren. Onder de PvdA wordt er niet één JSF gekocht.” Daarmee riep Blom niet zomaar wat, zijn partij nam dat als een van vijf actiepunten rond de krijgsmacht over in het laatste verkiezingsprogramma: Nederland stapt uit het JSF-project.

Met verve voerde Blom de laatste jaren namens zijn partij het woord als het ging over de voorgekookte lobby van luchtmacht en industrie die dit land een peperduur pakket gevechtsvliegtuigen door de strot wilde duwen. Met minstens zoveel passie streed zijn collega Frans Timmermans onder Paars 2 tegen deelname aan het JSF project. Als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken draagt hij nu medeverantwoordelijkheid voor de aankoop. Een aankoop die, zo hield men ons voor, onder de PvdA nooit zou plaats vinden. Nu de PvdA na ruim vier jaar oppositievoeren het land weer mee mag regeren is het ontluisterend te zien hoe de PvdA haar ferme standpunten zoals die over de JSF en het onderzoek naar de Nederlandse steun aan de VS oorlog in Irak, even gemakkelijk weer inslikt als ze uitgesproken zijn en ze als wisselgeld weggeeft.

Partijleider Bos heeft dat standpunt overigens nooit zo duidelijk uitgedragen. Dat zou ook wat moeilijk te verkopen zijn. Als staatssecretaris van Financiën was het eerder zijn baas Zalm die in 2002 veel bezwaren had tegen het miljardenprogramma. Bos wist zich daarin gesteund door de toenmalig partijleider Wim Kok. De oud-vakbondsman was door de FNV ingefluisterd dat deelname aan de JSF de technologiesector duizenden nieuwe banen zou opleveren.

Het F-16 kernwapen squadron

Interessant is de positie van ‘kerncriticus’ Bert Koenders. Als minister van ontwikkelings-samenwerking krijgt hij de komende jaren veelvuldig te maken met zijn collega op defensie. Het leger van een arm land opbouwen is onder Balkenende 3 namelijk ook een vorm van ontwikkelingshulp geworden.

Is het denkbaar dat minister Koenders minister Van Middelkoop zal proberen te winnen met een pleidooi om – als de JSF toestellen er dan toch komen – helemaal met een schone lei te beginnen en het F-16 kernwapen squadron op Volkel af te schaffen?

Regeerakkoord

Uit het regeerakkoord valt dat in geen geval op te maken. Wel dat later dit jaar een handtekening gezet zal worden onder een contract voor de aanschaf van waarschijnlijk drie JSF testtoestellen. Voor de jaren 2007-2012 is voor de aanschaf hiervan al 317 miljoen euro begroot. Dat tussenstation werd afgelopen najaar opeens ingelast. Groen licht hiervoor maakt een definitieve keus voor de JSF praktisch onafwendbaar.

Die stap past perfect in de uitgekookte strategie om ieder jaar weer een nieuw tussencontract te tekenen waarmee Nederland zich steeds meer met handen en voeten bindt aan de JSF. Zodat, als in 2010 het parlement eindelijk mag debatteren over nut en noodzaak van de aanschaf van nieuwe gevechtsvliegtuigen, er feitelijk niets meer te kiezen valt omdat Nederland dan zo diep in het project vast zit dat alleen een volledig uitstappen en het bijgevolg afschaffen van het luchtwapen, nog de dan ruim een miljard verspilde euro’s zouden kunnen rechtvaardigen. Ware het niet dat een parlementaire meerderheid daarvoor momenteel ondenkbaar is.

Daarom moeten we het voorlopig hebben van de hoop dat de Amerikanen zelf één of meer stekkers uit het project trekken. Dit is niet geheel ondenkbaar, zie eerdere artikelen in dit blad. Daarmee wordt het verhaal voor Nederland en andere landen onaanvaardbaar duur. Druk uit de PvdA kan haar regeringspartners ertoe bewegen het aantal aan te schaffen gevechtstoestellen te halveren. Daags voor het regeerakkoord wist het Reformatorisch Dagblad – altijd goed thuis in defensiekringen – te melden dat onder druk van de PvdA ‘slechts’ vijftig van de oorspronkelijk 85 beoogde bommenwerpers besteld zouden worden.

JSFbuttonJSF artikelen Campagne tegen Wapenhandel
JSFbuttonJSF kamer en regeringsstukken
JSFbuttonJSF artikelen (internationale, militaire) pers
JSFbuttonLinks