Actie op Schiphol: Stop wapendoorvoer via Nederland naar Israël

Schiphol, 16 augustus 2006

– Op woensdag 16 augustus om 14.00 uur zullen enkele tientallen actievoerders samen met de Kamerleden Krista van Velzen (SP) en Ineke van Gent (GL) op Schiphol Plaza protesteren tegen de doorvoer van wapens naar Israël via de luchthaven. Met deze actie eisen zij van zowel de Nederlandse regering als de directie van Schiphol dat die een einde maken aan deze wapentransporten naar een land dat tot afgelopen maandag voluit oorlog tegen Libanon voerde en dat nog steeds doet tegen de Palestijnen in de in 1967 bezette gebieden.

Ook in Groot-Brittannië en Ierland is de afgelopen weken geprotesteerd tegen wapenvluchten die vanuit die landen naar Israël plaatsvinden. De Ierse regering besloot al eind juli om dergelijke wapenvluchten via vliegveld Shannon voortaan te verbieden. De Nederlandse regering zou dat voorbeeld moeten navolgen. In Groot-Brittannië wordt momenteel een proces voorbereid tegen premier Blair wegens medeplichtigheid aan door Israël gepleegde oorlogsmisdaden met de doorgevoerde wapens. De Schiphol-actievoerders zijn van mening dat Nederland eveneens medeplichtig is vanwege de verleende doorvoerfaciliteiten, en vragen hiervoor door middel van deze actie aandacht.

Met het protest uiten de actievoerders en Kamerleden hun diepste afkeuring en afschuw over de positie van de regering die de doorvoer van wapens naar Israël aan banden weigert te leggen, ondanks de mogelijkheid dat te doen “indien het belang van de internationale rechtsorde dat vereist”. Waar Nederland directe wapenexporten naar Israël momenteel niet toestaat, laat ze de doorvoer van wapens ongehinderd toe. Ondergetekenden eisen daarom een consequent beleid dat niet alleen de export maar ook de doorvoer van wapens naar Israël verbiedt.

Uit recente antwoorden op kamervragen blijkt dat in 2005 76 wapenzendingen via Schiphol naar Israël zijn aangemeld. Ook in de maanden juni en juli van dit jaar, direct voorafgaand aan de Israëlische inval in Libanon, heeft Nederland nog 23 wapenvrachten doorgelaten. Onder de doorgevoerde wapens – veelal afkomstig uit de Verenigde Staten – zitten vele tientallen miljoenen stuks munitie en onderdelen daarvan. Uit de antwoorden blijkt tevens dat de regering geen reden ziet die doorvoer een strobreed in de weg te leggen. Daaruit mag geconcludeerd worden dat nog steeds wapens via Schiphol naar Israël worden vervoerd en is het aannemelijk dat die bestemd zijn voor de oorlog tegen Libanon en/of de Palestijnen.

Op woensdag 16 augustus 14.00 uur zal daarom uit protest tegen de beslissing van de Nederlandse regering, en de rol van Schiphol daarbij, een actie plaatsvinden op Schiphol Plaza. De actievoerders zullen op indringende wijze uitbeelden tot welke resultaten de doorvoer van wapens naar Israël leidt.

Noten voor de pers: Deze actie wordt ondersteund door: Campagne tegen Wapenhandel,GroenLinks, Haags Vredesplatform, Internationale Socialisten, Nederlands Palestina Komitee, Palestijnse Gemeenschap Nederland, Socialistische Partij, Stop de Bezetting, en Stop de Oorlog.

Zie ook: EI, Trouw, wapendoorvoer algemeen