Rapporten

Duurzame energie voor duurzame vrede - factsheet voor de VredesWeek

We worden steeds afhankelijker van olie uit onstabiele regio's, waar de oliewinning verbonden is met (gewapende) conflicten, repressie en mensenrechtenschendingen. Een snelle omslag naar duurzame energie heeft grote economische en geopolitieke voordelen voor Europa en neemt een bron van conflicten en mensenrechtenschendingen weg. lees meer »

Nederlandse export van dual-use goederen in kaart gebracht

Kamerleden moeten beter geïnformeerd worden over de export van zogeheten dual-use goederen – materiaal voor zowel militair als civiel gebruik, zoals sommige optische technologie. Dat stelt de Campagne tegen Wapenhandel in het rapport 'Nederlandse export van dual-use goederen in kaart gebracht (januari 2009 t/m juni 2011)'. lees meer »

Naar een restrictiever Europees wapenexportbeleid

In een korte paper roept de Campagne tegen Wapenhandel op tot een strenger Europees wapenexportbeleid. De afgelopen jaren is herhaaldelijk gebleken dat de huidige regelgeving ruimte geeft voor controversiële exporten naar mensenrechtenschenders, conflictgebieden en ontwikkelingslanden. De regering wil dit jaar samen met de andere EU lidstaten het Europees wapenexportbeleid evalueren. lees meer »

Persbericht: Alternatief jaarverslag wapengigant EADS gepubliceerd

Amsterdam 29 mei – Vandaag publiceert de Campagne tegen Wapenhandel een Alternatief Jaarverslag over de activiteiten van wapengigant EADS. Op de aandeelhoudersvergadering van EADS op 31 mei zullen hierover vragen worden gesteld. EADS maakt militaire transportvliegtuigen, helikopters, raketten, satellieten, onbemande vliegtuigen (z.g. drones) en gevechtsvliegtuigen. Bovendien bouwt EADS een nieuw type kernwapen. Bijna een kwart van de winst van lucht- en ruimtevaartbedrijf EADS komt uit wapenverkopen. lees meer »

Alternatief Jaarverslag EADS

De Campagne tegen Wapenhandel schreef ter gelegeheid van EADS' aandeelhoudersvergadering 2012 een Alternatief Jaarverslag over de activiteiten van deze wapengigant. EADS maakt militaire transportvliegtuigen, helikopters, raketten, satellieten, onbemande vliegtuigen (z.g. drones) en gevechtsvliegtuigen. Bovendien bouwt EADS een nieuw type kernwapen. lees meer »

Brochure Europa en de wapenhandel: van exportcontrole tot industriebeleid

De Europese strijdkrachten en de machtige wapenindustrie hebben een grote invloed op het Brusselse beleid. Mede door hun invloed is bijvoorbeeld in het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid opgenomen dat de EU streeft naar een versterking van de Europese defensie-industrie. lees meer »

Fregatten voor de koning, schulden voor Marokko

Terwijl de protesten in Marokko tegen het autoritaire regime van koning Mohammed de Zesde (M6) aanhouden, levert Nederland binnenkort het tweede van in totaal drie marinefregatten af. De fregatten zijn gebouwd op de werf van Damen/De Schelde in Vlissingen. Het eerste fregat is al in gebruik. Op dit moment wordt bij de Nederlandse marine in Den Helder Marokkaans marinepersoneel getraind in het gebruik van het zeer geavanceerde schip. lees meer »

Dutch arms export report analysis 2010

January 2012 - Each year the Campagne tegen Wapenhandel publishes a critical report of the Dutch arms export figures and policy. The analysis of 2010 is now available in English. lees meer »

Kritische analyse Nederlands Wapenexportbeleid gepubliceerd

Ondanks eerdere toezeggingen weigert de regering wapenexport naar dictaturen te stoppen. Daarmee geeft ze geen gevolg aan de lessen van de Arabische Lente. Dat schrijft de Campagne tegen Wapenhandel in haar vandaag gepubliceerde ‘Analyse Nederlandse wapenexport 2010’. Op de foto: Op weg naar het Parelplein, Bahein, 17 februari 2011: een M113 en een YPR-765. Nederland leverde beide typen. lees meer »

Onderzoekers dringen aan op grondige herziening EU wapenexportrichtlijnen.

Brussel, 10 November 2011 -- Vandaag verschijnt het rapport Lessons from MENA – Appraising EU transfer of military and security equipment to the Middle East and North Africa, geschreven door een groep Europese wapenexportonderzoekers, als bijdrage aan de herziening van het EU Gezamenlijk Standpunt Wapenexport. Het rapport geeft specifieke aanbevelingen ter verbetering van de EU wapenexportcontrole. Herziening van het Gezamenlijk Standpunt wapenexport zal nog in 2011 een aanvang moeten nemen en wordt gezamenlijk uitgevoerd door de EU lidstaten. lees meer »

Inhoud syndiceren