Regering en parlement

Regering en parlement

Regering: Brieven en Notities
Motie Van Velzen voor controle op gebruik korvetten in Indonesië, 31 oktober 2006
Algemeen Overleg korvetten levering, 26 oktober 2006
Brief m.b.t. besluitvorming korvetten voor Indonesië, 17 oktober 2006 (PDF)
Stemming over Motie Van Velzen, clausulering korvetten levering, 26 oktober 2006 (PDF)
Verslag Algemeen Overleg over korvetten levering (25 oktober 2006) (PDF)
Verslag Algemeen Overleg Indonesië, 11 feb. 2004 (PDF)
Notitie Buitenlandse Zaken over de levering van korvetten, 16 feb. 2004 (PDF)
Brief Minister Bot aan de Tweede Kamer, 16 jan. 2004 (PDF)
Clingendael: Visie op de toekomstige oppervlaktevloot van de Koninklijke marine (PDF)

Centraal Plan Bureau: Economische gevolgen van korvetten aanschaf; een welvaarts economische analyse.

(Beide rapporten gaan in op de Nederlandse versie van de Sigma korvetten.)

Kamervragen:
Kamervragen Dezentjé Hamming en Van Baalen (VVD) over piraterij in de Straat van Malakka, 3 december 2004
Verslag van BuZa-begrotingsoverleg 2005 , 3 november 2004
Antwoord op kamervragen Van der Laan (D66), 13 september 2004
Kamervragen Koenders en Blom (PvdA) + antwoorden, 15 juli 2004
Kamervragen Van Velzen en Van Bommel (SP) + antwoorden, 14 mei 2004 (PDF)
Antwoord Bot op kamervragen Van Velzen en Van Bommel, 9 feb. 2004
Kamervragen Van Velzen + antwoorden, 22 jan. 2004
Kamervragen Van Velzen en Van Bommel + antwoorden, 3 jul. 2003 (PDF)
Kamervragen Koenders + antwoorden, 10 juni 2003, (PDF)
Kamervragen Van Bommel + antwoorden, 14 mei 2003 (PDF)
Kamervragen Van Velzen + antwoorden, 24 jan. 2003 (PDF)
Indonesië

Steun Stop Wapenhandel

Doneer