Bibliografie JSF

Onderzoeksdossier JSF, juni 2008

 Kamerstukken

 
Tweede Kamer 26488

nr. 1    27 april 1999 Behoeftestelling vervanging F-16

nr. 3     5 april 2000 Basisdocument vervanging F-16

nr. 8   – 13 februari 2002 Kandidatenevaluatie en business-case

Jaarrapportages vervanging F-16 eveneens onder hoofdnummer 26488

Rapporten

 
Martin Koning en Bert Minne, CPB Document  No 013, Participeren in de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter, Centraal Plan Bureau oktober 2001

Algemene Rekenkamer 18 februari 2002, Een vlucht door de tijd – Rekenkamers en de F-16, Tweede Kamer 28235 nr. 2

CPB Notitie, Actualisatie CPB document inzake participatie Joint Strike Fighter (JSF), 11 maart 2002

Frans Osinga, Een verkenning van militaire en veiligheidspolitieke trends in relatie tot airpower, Clingendael Centre for Strategic Studies (CCSS) Rapport-04-004, Den Haag 2005

Mark van de Vijver en Bart Vos, Tussenrapportage spin-off en spillover effecten in het JSF programma. CentER Applied Research Universiteit van Tilburg, oktober 2005

Clingendael serie van negen essays over de toekomst van de luchtmacht:

1. Luchtmacht: Noodzaak of luxe, januari 2006

2. Air Power: wondermiddel, februari 2006

3. Ver, snel en krachtig, maart 2006

4. Luchtmacht in transformatie, juli 2006

5. De noodzaak van luchtmacht, januari 2007

<www.hcss.nl/en/publications>

Congressional Research Service CRS RL33390 13 april 2006, Proposed Termination of Joint Strike Fighter (JSF) F136 Alternate Engine

Mark van de Vijver en Bart Vos, JSF: Strategische positionering in de mondiale luchtvaartmarkt. CentER Applied Research Universiteit van Tilburg, september 2006

Congressional Research Service CRS RL33543, 8 juni 2007, Tactical Aircraft Modernization: Issues for Congress

 Congressional Research Service CRS RL30563, 25 oktober 2007, Joint Strike Fighter (JSF) Program: Background, Status and Issues

 Algemene Rekenkamer 29 november 2007, Monitoring verwerving Joint Strike Fighter – Stand van zaken 2007, Tweede Kamer 31300 nr. 2

 Congressional Research Service CRS RL 32572 16 januari 2008, Nonstrategic Nuclear Weapons

 Carlo Kopp, Assessing Progress on the Joint Strike Fighter program, Air Power Australia Analysis 2008-03, 17 mei 2008 <www.ausairpower.net>

 NB De rapporten van de CRS staan op de site van de Federation of American Scientists <www.fas.org>

Artikelen

Joeri Boom, Luchtgevecht, De Groene Amsterdammer 23 maart 2002

Bill Sweetman, JSF security technology costing up to US$ 1 bn, Jane’s International Defense Review, april 2004

James W. Canan, Defining tomorrow’s bomber, Aerospace America, oktober 2004 <www.aiaa.org/aerospace>

Frank Slijper, JSF aanschaf is weergaloze blunder, VD AMOK 2006/2

The mystery of the JSF, Context (red. Philippe Grasset) nr. 96, juli-augustus 2006

 Ian Bruce, U.S. to Share Stealth Jet secrets, The Herald 4 augustus 2006

 Frank Slijper, De JSF na de verkiezingen, VD AMOK 2006/4

 Frida Berrigan, Raptors, Robots and Rods from God, Tom Dispatch 9 januari 2007 <www.tomdispatch.com>

 David Isenberg, Budgeting for empire: Ambitions Outweigh Strategy, Foreign Policy in Focus 28 maart 2007 <www.fpif.org>

 Michael Klare, Containing China, Tom Dispatch 18 april 2007 <www.tomdispatch.com>

 Jan van de Griendt, De Nederlandse kernwapentaak: tijd voor afschaffing, Internationale Spectator mei 2007

Angelien Eijsink, In dienst van Nederland, in dienst van de wereld. Een plan voor een actieve en doelmatige krijgsmacht. PvdA Tweede Kamerfractie, Den Haag november 2007

Bill Sweetman, My JSF is Stealthier Tan Yours, Or is It? Aviation Week, 15 november 2007 <www.aviationweek.com>

Lolita C. Baldor, Military Use of Unmanned Aircraft Soars, Associated Press, 2 januari 2008

Jon Lake, Bombing the Taliban, Air forces monthly, februari 2008

Theo van Geffen, F-35 Lightning II update, Onze Luchtmacht 2008/2

Michael Klare, The China Syndrome, Foreign Policy  in Focus 5 maart 2008 <www.fpif.org>

Werther, For God’s sake, Don’t mention the War, AntiWar.com 21 maart 2008

Rob Janssen, Joint Strike Fighter Financiële vliegramp, Tribune april 2008

Damian Kemp e.a., Removing the human factor: Air forces eye unmanned bomber, Jane’s International Defense Review mei 2008

Yuval Azoulay, Israel asks U.S. for 25 F-35 warplanes at $80 million a unit, Haaretz 22 mei 2008

Teun Lagas, Bakken vol kritiek op drama-vliegtuig JSF, Trouw  22 mei 2008

Steven Derix, Joint strike fighter: tegenvaller of een ‘geweldige’ deal? NRC Handelsblad 24 mei 2008

European Fighter Boom, Aviation Week 26 mei 2008 <www.aviationweek.com>

Steven Derix, Terugtrekken uit Joint Strike Fighter steeds lastiger, NRC Handelsblad 26 mei 2008

James McGonigal, Een ongewisse vlucht, Provinciale Zeeuwse Courant 27 mei 2008

PvdA Bark Worse than Bite on Joint Strike fighter, Netherlands Information Service, 29 mei 2008

Websites

Aviation Forum, Life Without JSF, 3 augustus 2006  <www.forum.keypublishing.co.uk>

Axe’s Air force, Up in the Air, 15 februari 2008  <www.warisboring.com>

Campagne tegen Wapenhandel <www.stopwapenhandel.org>

Center for Defense Information, Fact Sheet on the JSF F-35 <www.cdi.org>

Doca (Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem), PTW-info  maandelijkse rondzending over wapenhandel. Regelmatige specials over JSF zijn voor 5 euro te bestellen <www.doca.nl>

JSF-nee! Speciale website van de Campagne tegen Wapenhandel <www.jsf-nee.nl>

JSF Nieuws, nieuws en achtergrondinformatie over de Joint Strike Fighter <www.jsfnieuws.nl>

Ga naar:

Inhoudspagina onderzoeksdossier

Inleiding: Stoppen scheelt 6 miljard

Keuze voor JSF militair niet erg logisch

Bodemloze put – Dieper het drijfzand in

De kernwapentaak van de JSF

Chronologie van een rampdossier, 1996 – 2011


Steun Stop Wapenhandel

Doneer