Chronologie

Onderzoeksdossier JSF, juni 2008

Korte geschiedenis aanschaf JSF

 
1996   Lockheed Martin en Boeing krijgen van de Amerikaanse overheid opdracht voor ontwerp van een multi-role (voor verschillende taken: verkenning, bombarderen, luchtgevecht) en multi-service (zowel voor luchtmacht als marine) gevechtsvliegtuig. Contractwaarde 600 miljoen dollar, al snel verhoogd tot 750 miljoen dollar.
De Nederlandse luchtmacht vond de JSF meteen de enige serieuze kandidaat ter vervanging van de F-16. Redenen: de low visibility (stealth), de veelzijdigheid van het toestel, de grote aantallen waarin hij zou worden aangeschaft door de bondgenoten en de betaalbaarheid. Er werd gesproken over 50 à 60 miljoen gulden (ruwweg 25 miljoen euro) per stuk.
 
1997   Regering betaalt 200 miljoen gulden aan het Nederlandse bedrijfsleven om zich te kunnen positioneren binnen het JSF project.
 
1998   Staatssecretaris Gmelich Meijling beweert dat de JSF 4000 hoogwaardige banen in de Nederlandse industrie zal opleveren als Nederland 150 JSF toestellen aanschaft voor 10 miljard gulden.
 
2001   Lockheed Martin sleept de JSF-order binnen ten koste van Boeing. “De grootste wapenorder van de 21e eeuw”, juichte de wapenfabrikant. Lockheed Martin beweert 6000 JSF ’s te gaan bouwen.
 
2002   Tweede Kamer stemt in met deelname aan de ontwikkeling van de JSF, vooral dankzij de steun van de LPF. Twee maanden daarvoor was de stemming nog blijven steken op 74/74 [er waren twee kamerleden afwezig] door oppositie van de SP, Groen links, D66 en de PvdA. De industrie moet meebetalen om mee te doen aan de ontwikkeling, maar de overheid schiet de 800 miljoen dollar entreegeld voor.
 
2006   Demissionair kabinet Balkenende-3 zet een handtekening onder het Memorandum of Understanding (MOU) van de PSFD-fase, dit betekent de productie, de instandhouding en de doorontwikkeling van de JSF. Hiermee stelde het kabinet de volgende regering voor een voldongen feit. Kosten vooralsnog ‘maximaal’ 359 miljoen euro.
 
2007   Minister van defensie Van Middelkoop kondigt aanschaf aan van nieuwe lucht-grondbewapening voor de F16, die nadrukkelijk ook geschikt moet zijn voor de JSF.
In een Rekenkamerrapport wordt vastgesteld dat de uiteindelijke kosten onmogelijk vast te stellen zijn.
 
2008   Opdracht tot verwerving eerste testtoestel.

Plan voortgang aanschaf JSF

 

2008

1 juli

Peildatum herijking business case

1 augustus

Uiterste beroepstermijn tegen vaststelling afdrachtpercentage industrie

Medio september

(Eventueel) Aanvragen arbitrage indien conflict bestaat over afdrachtpercentage

Najaar

Informeren Tweede Kamer over Endlife Update F-16

Najaar

Voltooien actualisatie kandidatenevaluatie en informeren Tweede Kamer

November

Opdracht tot verwerving tweede testtoestel.

Medio november

(Eventueel) Uitspraak arbitrage over afdrachtpercentage

2009

Begin 2009

Kabinetsbesluit ondertekening contract JSF-testtoestellen voorgelegd aan Tweede Kamer

Februari

Ondertekening contract eerste JSF-testtoestel

1 april

Jaarrapportage project Vervanging F-16

2010

Kabinetsbesluit over vervanging F-16 (eerste batch)

Februari

Ondertekening contract tweede JSF-testtoestel

Na kabinetsbesluit

Opdracht verwerving eerste twee JSF-productietoestellen.

1 april

Jaarrapportage project Vervanging F-16 naar Tweede Kamer

2011

Februari

Opdracht tot verwerving vier JSF-productietoestellen.

1 april

Jaarrapportage project Vervanging F-16

Medio 2011

Levering eerste JSF-testtoestel, aanvang (opleiding vliegers voor) IOT&E

 

Ga naar:

Inhoudspagina onderzoeksdossier

Inleiding: Stoppen scheelt 6 miljard

Keuze voor JSF militair niet erg logisch

Bodemloze put – Dieper het drijfzand in

De kernwapentaak van de JSF

Bibliografie JSF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steun Stop Wapenhandel

Doneer