Onderzoeksdossier Joint Strike Fighter

De Campagne tegen wapenhandel en VD AMOK hebben een onderzoeksdossier over de Joint Srtike Fighter samengesteld.

Inleiding: Stoppen scheelt 6 miljard

Op dit moment wordt uitgegaan van 5,8 miljard euro voor aanschaf van de JSF, plus 9 miljard exploitatiekosten. Maar waarom willen we eigenlijk een JSF? Wat moeten we er eigenlijk mee? Een inleiding op het onderzoeksdossier.

Keuze voor JSF militair niet erg logisch

Er is al veel geld gestoken in de ontwikkeling van de JSF, maar de keuze voor dit peperdure toestel volgt niet logisch uit de militaire behoeften van Nederland.

Bodemloze put – Dieper het drijfzand in

De overheid helpt de wapenindustrie om zich in te kopen in de ontwikkeling van de JSF, maar de kosten blijven maar stijgen.

De kernwapentaak van de JSF

Hoewel officieel niets bekend is, wordt algemeen aangenomen dat er nog steeds zo’n 20 kernbommen in Nederland liggen. Als de plannen doorgaan, krijgt de JSF een nucleaire taak.

Chronologie van een rampdossier, 1996 – 2011

De eerste stappen richting aanschaf JSF werden al in 1996 gezet. Als de plannen ongewijzigd doorgaan, zal het eerste toestel in 2011 geleverd worden. Een overzicht.

Bibliografie JSF

Dit dossier is een coproductie van de Campagne tegen Wapenhandel en het Antimilitaristisch Onderzoekskollektief AMOK, en is gepubliceerd in het VredesMagazine van juni 2008

Met financiële steun van het Fonds Vredesprojecten