Alle publicaties

STOP KILLING PEOPLE AND PLANET!

WAPENBEURS GEEN UITSTEL MAAR AFSTEL Op donderdagochtend 24 februari organiseren vredes- en klimaatactivisten een gezamenlijk protest bij de lobby-organisatie van de wapenindustrie…
Lees verder

Militaire emissies in Glasgow

Militairen vallen niet onder het Klimaatverdrag van Parijs en hebben dus ook geen verplichting om hun uitstoot van broeikasgas te verminderen. Terwijl…
Lees verder